Důležité upozornění

‼️SLYŠTE, SLYŠTE ‼️
Další změny – v sobotu 12.6. Vám bude (pro vstup do areálu) stačit čestné prohlášení ‼️
stáhněte si jej, vytiskněte, podepište a v sobotu se na Vás budeme těšit 😉