Pravidla

1. Základní údaje

1.1. Termíny závodů:

 

 • 24. duben 2021
 • 22. květen 2021
 • 12. červen 2021
 • 24. červenec 2021
 • 21. srpen 2021
 • 11. září 2021
 • 16. říjen 2021

1.2. Místo:

Testovací areál Tatra Kopřivnice

Letiště Zábřeh u Dolního Benešova

1.3. Typ akce:

klubový seriál závodů

1.4. Pořadatel:

Motorsportkozlovice-Koprcup,z.s

1.5. Organizační a technické zajištění:

Motorsportkozlovice-Koprcup,z.s

1.6. Organizační výbor:

David Škodík
Radek Šplíchal
Zdeněk Fojtík
Luboš Janků
Michaela Pavlády Supiková
Mirek Šuba

1.7. Kontaktní osoba:

David Škodík
mobil: + 420 737 960 093 e-mail: info@koprcup.cz

1.8. Činovníci:

ředitel závodu – David Škodík
zástupce ředitele (technický komisař) Zdeněk Fojtík
hlavní časoměřič www.casomeric.com

1.9. Časový harmonogram

6:30 – 7:00 Otevření areálu – příjezd
7:00 – 8:00 Prezentace a technická přejímka vozidel
8:00 – 8:15 Rozprava s jezdci
8:15 – 8:45 Seznamovací jízda
9:00 -15:00 Start 1-5.RZ
15:30 Vyhlášení výsledků

1.10. Povolená vozidla:

Akce je určená pro sériové vozy s platným TP a vozy s ochranným rámem i bez, které prošly technickou přejímkou pořadatele. Vozidla budou rozdělena do tříd:

 • třída do 1400 cm3
 • třída do 1600 cm3
 • třída do 2000 cm3
 • třída nad 2000 cm3
 • třída 4×4 a speciály
 • drift

Přepočet objemu motorů

U motoru přeplňovaných se přepočet provádí podle
vzorce, kde platí:
V = Vz x K

V = objem motoru přepočtený,(údaj pro zařazení do třídy);
Vz = nominální objem motoru uvedený v technickém průkazu vozidla
K = 1,7 koeficient pro zážehový motor (benzínový) s přeplňováním (turbodmychadlo,
mechanické dmychadlo Roots, „G“ nebo Comprex)
K = 0,7 koeficient pro vznětový (naftový) motor bez turba
K = 1,5 koeficient pro vznětový motor (naftový) s přeplňováním (turbodmychadlo)
(Příklad. SUBARU Impreza WRX 1.994 ccm3 x 1,7 = 3.389,8 ccm3 )

Vozy s Wankelovými motory jsou vždy ve vyšší objemové třídě.

Pneumatiky jsou pro všechny třídy libovolné. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.

1.11. Systém závodu

Vozidla budou startovat z prostoru depa jednotlivě v takovém intervalu, aby vozidla mezi sebou měla dostatečný odstup. Start a cíl je letmý.

Měřené rozjížďky se jedou v 5.RZ. Výsledný čas bude součtem čtyř nejlepších časů. V případě rovnosti součtu časů rozhoduje nejrychlejší čas RZ.

1.12. Přihlášky:

Registrační formulář vyplňte na webu www.koprcup.cz

1.13. uzávěrka přihlášek: vždy v pátek 18:00 před závodem nebo naplnění max. kapacity startujících (100).

1.14. Startovné: 

Registrace rallye závodníků:

Startovné 2700 Kč platí pouze při zaplacení zálohy 500 Kč na účet 5603577389/0800  Startovné na místě 3000 Kč

IBAN CZ93 0800 0000 0056 0357 7389
BIC (SWIFT) GIBACZPX

(do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení )   

Registraci drift závodníků:

Startovné 1500 Kč platí pouze při zaplacení zálohy 500 Kč na účet 5603577389/0800  Startovné na místě 2000 Kč

IBAN CZ93 0800 0000 0056 0357 7389
BIC (SWIFT) GIBACZPX

 (do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení )  

1.15. oficiální vývěska: bude zřízena v prostoru depa
1.16. povrch trati: 99% asfalt 1% šotolina (pouze v některých konfiguracích tratě)

1.17. Vracení startovného:

Záloha startovného bude vrácena pouze v případě omluvy neúčasti nejpozději 2 dny před závodem. Pište na e-mail info@koprcup.cz nebo volejte na tel: 737960093

1.18 . Pokud bude přihlášeno méně než 25 účastníků pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vypsaný závod.

2. Organizace

2.1. Přidělené startovní číslo bude nalepené na zadních bočních oknech. Bez řádně připevněného startovního čísla nebude vůz vpuštěn na trať bez nároku na opakování jízdy. Startovní čísla budou pro celý seriál stejná.

2.2. Závodníci se budou řadit do přípravného prostoru dle podrobného rozpisu vydaného pořadatelem.

2.3. Na trati je účastník povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení dalších účastníků, nebo pořadatelů.
2.4. Účastník je povinen respektovat signalizaci vlajkami:

 • Vztyčena žlutá vlajka – nebezpečí na trati, které lze s opatrností objet(spadlá guma, barel)
 • Mávání žlutou vlajkou – zastavení závodu, účastník je povinen dojet k pořadateli a vyčkat na jeho pokyny.
 • Další informace budou sděleny na telefonu.

 

2.5. Pokud jezdec nedokončí jízdu z důvodů poruchy, odstaví vůz na bezpečném místě, kde nebude překážet ostatním účastníkům, urychleně ho opustí a bude se řídit pokyny pořadatele.
2.6. Jízda v protisměru je přísně zakázána a je důvodem k vyloučení.
2.7. Po průjezdu cílem opustí jezdec neprodleně trať po předepsané trase a vrátí se do depa.
2.8. Start i cíl jsou letmé.
2.9. Všichni účastníci musí mít nasazenu přilbu, budou připoutáni, budou mít zavřená všechna boční okénka a ve voze nebudou žádné větší volné předměty.
2.10. Pokud do vozu usedne na místo spolujezdce další osoba, musí mít dopředu podepsané čestné prohlášení o zbavení odpovědnosti (formulář bude k dispozici u pořadatele). Pro spolujezdce platí stejná bezpečnostní výbava.

3. Podmínky účasti

3.1. Vozidlo v řádném technickém stavu.
3.2. Řidičský průkaz (výjimku může udělit pořadatel na základě žádosti).
3.3. Podání vyplněné přihlášky do termínu uzávěrky a zaplacení startovného při formální přejímce.
3.4. Použití bezpečnostních pásů a ochranné přilby.
3.5. Hasicí přístroj pevně uchycen ve vozidle.

4. Důvody zamítnutí startu či další účasti

4.1. Špatný technický stav vozidla.
4.2. Nerespektování pokynů pořadatelů.
4.3. Nezaplacení startovného.
4.4. Jízda ohrožující ostatní účastníky, nebo pořadatele.
4.5. Vozidlo překračuje hlukové limity.
4.6. V případě zamítnutí startu při technické přejímce z důvodu bodu 4.1. bude závodníkovi vrácena polovina startovného.

5. Odpovědnost a pojištění

Jezdci včetně členů doprovodu, případně spolujezdci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, sami odpovídají za veškeré škody, které způsobí pořadateli a třetím osobám a podáním přihlášky se zavazují případné škody nahradit. Pořadatel doporučuje každému účastníkovi individuálně uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu způsobenou pořadateli a třetím osobám, a to účastníkem akce nebo provozem jeho vozidla při sportovní akci na uzavřené trati. Zároveň též doporučuje každému jezdci individuálně uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění jezdce, které pokryje rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených tratích.

Svou účastí na sportovním podniku se jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se může stát jezdci na závodě nebo během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli a vůči činovníkům, ostatním jezdcům a jejich pomocníkům.

U případných spolujezdců bude prohlášení o zbavení odpovědnosti podmínkou povolení vjezdu na okruh.

6. Protesty

Protest se podává u ředitele závodu a to po skončení závodu max 15minut po vyvěšení výsledkové listiny, která bude umístěna v hlavní budově.

Protesty proti objemu motoru a nepovoleným úpravám vozu nejsou povoleny.

7. Bodování seriálu

V každé třídě i v absolutním pořadí i pořadí 2WD:
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 14 bodů
4. místo 12 bodů
5. místo 11 bodů
6. místo 10 bodů
7. místo 9 bodů
8. místo 8 bodů
9. místo 7 bodů
10. místo 6 bodů
11. místo 5 bodů
12. místo 4 body
13. místo 3 body
14. místo 2 body
15. místo 1 bod

Do celkového pořadí se započítává 7 nejlepších umístění (1 nejhorší bodový výsledek se škrtá).

V případě rovnosti bodů ze sedmi závodů, rozhoduje lepší umístění v některém z nich.
V případě rovnosti umístění rozhoduje výsledek posledního závodu.

8. Ceny a poháry

8.1. Závod – První tři v každé třídě obdrží pohár.
8.2. Seriál – První tři v každé třídě a v absolutním pořadí obdrží pohár.

9. Ostatní

Tato Pravidla lze měnit a doplňovat pouze číslovanými Dodatky.